Parapijos skelbimai 2019-10-20

Atgal

* Norinčius prisijungti prie mūsų parapijoje besikuriančios CARITO organizacijos kviečiame į susitikimą, kuris vyks antradienį, spalio 22 d., 18 val. Renkamės zakristijoje.
* Ateinantį sekmadienį, spalio 27 d., po 10 val. šv. Mišių vyks lapkritį į Šventąją Žemę ketinančių keliauti piligrimų susitikimas.
* Zakristijoje jau galima užrašyti mūsų mirusių artimųjų vardus, kuriuos minėsime ir už juos melsimės per Visų Šventųjų oktavą.
* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.
* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.