Parapijos skelbimai 2019-10-06

Atgal

* Nuo spalio 1 d. kviečiame į Rožinio pamaldas:
     * šiokiadieniais – 16.30 val. lenkų k.; 17.30 val. lietuvių k.
     * sekmadieniais – 9.30 val. lietuvių k.; 12.30 val. lenkų k.

* Iki spalio 13 d. zakristijoje dar registruojame kandidatus Sutvirtinimo Sakramentui. Susitikimas vyks spalio 20 d. 18.00 val. šv. Mišiose.

* Spalio 13 d. mūsų parapija pakviesta į Kaišiadoris 17 val. vakaro maldai prie pal. Teofiliaus Matulionio. Vyks adoracija ir šv. Mišios. Išvykimas iš mūsų bažnyčios su kun. Gabrieliumi numatytas 15 val. Kas nori vykti kartu, maloniai kviečiame užeiti į zakristiją ir pranešti.

* Zakristijoje jau galima užrašyti mūsų mirusių artimųjų vardus, kuriuos minėsime ir už juos melsimės per Visų Šventųjų oktavą.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.