Parapijos skelbimai 2019-09-15

Atgal

* Norime, kad mūsų parapijoje susiburtų Carito labdaros bendruomenė. Kas norėtų prisidėti prie tokios bendruomenės kūrimo ir įsitraukti į Carito veiklą, kviečiame į susitikimą su Vilniaus arkivyskupijos Carito direktore ir savanoriais. Susitikimas vyks ateinantį sekmadienį, rugsėjo 22 d., po 18 val. šv. Mišių.

* Jau registruojame vaikus (trečios klasės mokinius ir vyresnius), kurie 2020 m. norėtų priimti Pirmąją Komuniją. Susitikimai prasidės spalio 6 d. po 11.30 val. šv. Mišių. Daugiau informacijos teiraukitės zakristijoje.

* Iki lapkričio 1 d. zakristijoje registruojame kandidatus Sutvirtinimo Sakramentui. Pirmas susitikimas vyks lapkričio 10 d. 11.30 val. šv. Mišiose.

* Rugsėjo 4 d., bendradarbiaudami su Lenkijos Respublikos Kultūros ministerija ir Vilniaus arkivyskupijos kurija,  pradėjome mūsų šventovės pagrindinio altoriaus paveikslo konservavimo darbus. Juos planuojame pabaigti dar šiais kalendoriniais metais.

* Ateinančią savaitę ketiname pradėti pagrindinio įėjimo kolonų restauravimo darbą.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.