Parapijos skelbimai 2019-06-23

Atgal

* Rytoj, birželio 24 d., švęsime šv. Jono Krikštytojo gimimą. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks taip, kaip kiekvieną sekmadienį.

* Penktadienį, birželio 28 d. – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks:
   7.30, 10 ir 18 val. – lietuvių k.;
   8.30 ir 17 val. – lenkų k.

* Artėja Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus (Povilo) iškilmė, mūsų parapijos tituliniai Atlaidai.

Birželio 29 d., šeštadienį, šv. Mišios vyks:
   7.30, 10, 11.30, 18 val. – lietuvių kalba;
   8.30, 13, 17 val. – lenkų kalba.
* Tą dieną 10 ir 13 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos vikarą kun. Petrą.

* Birželio 30 d., sekmadienį, įprastų 11.30 ir 13 val. šv. Mišių nebus, o bus bendros  12 val. šv. Mišios, kurias aukos J. E. vyskupas Lionginas Virbalas.
Po šv. Mišių visus parapijiečius ir svečius kviečiame pabendrauti, pasivaišinti gardžia žirniene ir skaniais pyragais.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.