Parapijos skelbimai 2019-06-02

Atgal

* Nuo birželio 1 d. kviečiame į BIRŽELINES PAMALDAS!
     Šiokiadieniais:
          * 16.40 val. – lenkų k.
           * 17.40 val. – lietuvių k.
      Sekmadieniais:
          * 9.40 val. – lietuvių k.
          * 12.40 val. – lenkų k.

* Naująjį vikarą kun. Gabrielių Satkauską malda sutiksime ir pasveikinsime visose birželio 16 d. šv. Mišiose. O kun. Sauliui Bužauskui už tarnystę mūsų parapijoje dėkosime ir malda išlydėsime visose birželio 23 d. šv. Mišiose.

* Birželio 22 d. J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas kviečia tikinčiuosius burtis į padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju šv. Mišias Videniškiuose. Iš mūsų parapijos į Videniškius vyks kun. Arnoldas, jis kviečia parapijiečius vykti kartu. Kas norėtų važiuoti, prašome registruotis zakristijoje.

* Artėja Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus (Povilo) iškilmė, mūsų parapijos tituliniai Atlaidai. Kaip ir pernai, birželio 29 d., šeštadienį, šv. Mišios vyks:
7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val. – lietuvių kalba;
8.30, 13.00, 17.00 – lenkų kalba.

* Birželio 30 d., sekmadienį, įprastų 11.30 ir 13.00 val. šv. Mišių nebus, o bus bendros  12.00 val. šv. Mišios, kurias aukos J. E. vyskupas Lionginas Virbalas.
Po šv. Mišių visus parapijiečius ir svečius kviečiame pabendrauti, pasivaišinti gardžia žirniene ir skaniais pyragais.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.