Parapijos skelbimai 2019-05-12

Atgal

* Mirė kun. Arnoldo mama. Gedulinės šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos pirmadienį (gegužės 13 d.) 17 ir 18 val. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos antradienį (gegužės 14 d.) 13 val. Krikštėnų (Ukmergės r.) bažnyčioje, po jų vyks laidotuvės.

* Ateinantį sekmadienį po 18 val. šv. Mišių vyks paskutinis sutvirtinamųjų susitikimas-repeticija. Kandidatų į Sutvirtinimą dalyvavimas būtinas!

* Kviečiame į GEGUŽINES PAMALDAS prie stebuklingo Maloningosios Dievo Motinos paveikslo. 
     Šiokiadieniais:
          * 16.40 val. – lenkų k.
          * 17.40 val. – lietuvių k.
      Sekmadieniais:
          * 9.40 val. – lietuvių k.
          * 12.40 val. – lenkų k.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.