Parapijos skelbimai 2019-03-31

Atgal

* Šį ketvirtadienį, balandžio 4 d., pradėsime mūsų GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS. Jas lietuvių kalba ves kun. Mindaugas Bernotavičius, lenkų k. – kun. Andžejus Šuškevičius. 
Rekolekcijų programą galima rasti čia: 
https://vilniauspetropovilo.lt/be-kategorijos/gavenios-rekolekcijos/

* Šią savaitę pabaigėme mūsų bažnyčios sienų valymo ir atnaujinimo darbus.

Tai parapijai kainavo apie 14 000 eur… Dėkojame visiems už mūsų gražiosios šventovės išlaikymui skirtas aukas.

Artimiausiu metu planuojame renovuoti pagrindines kolonas ties įėjimu į bažnyčią. Tikimės, kad pavyks tai padaryti iki gegužės pabaigos. Tad dar kartą dėkojame už Jūsų gerumą ir primename, kad už mūsų parapijos geradarius meldžiamės kiekvieną šeštadienį, 17 ir 18 val. šv. Mišiose.

* Rengiama piligriminė kelionė į Šventąją Žemę. Numatomas laikas – 2019 m. lapkričio 16-23 d., kaina – 980 Eur. Norinčius kartu keliauti kviečiame registruotis zakristijoje.

* GAVĖNIOS PAMALDŲ tvarka:
   * KRYŽIAUS KELIAS vyks kiekvieną penktadienį 16.30 val. lenkų k. ir 17.30 val. lietuvių k.
   * GRAUDŪS VERKSMAI vyks kiekvieną sekmadienį 9.30 val. lietuvių k. ir 12.30 val. lenkų k.
    Kviečiame nuoširdžiai jungtis bendrai maldai!

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Galite užpildyti formą zakristijoje arba atsisiųsti –>>  forma pildymui FR0512(4)<<– ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, arba galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.