Skelbimai 2018-03-18

Atgal

* Rytoj, kovo 19 d. – šv. Juozapo šventė. Šv. Mišios vyks:
7.30, 10.00, 11.30, 18.00 – lietuvių kalba;
8.30, 13.00, 17.00 – lenkų kalba.

* Kovo 25 d. švęsime Verbų sekmadienį. Visose šv. Mišiose bus šventinamos verbos. Verbų sekmadienio rinkliava skiriama Vilniaus kunigų seminarijai išlaikyti.

* Kovo 25 d. 16 val. visus norinčius kviečiame į Kryžiaus kelią Antakalnio kapinėse. Renkamės prie pagrindinio įėjimo į kapines.

* Primename, kad iš šeštadienio (kovo 24 d.) į sekmadienį suksime laikrodžio rodykles valandą į priekį.

Kviečiame visus į gavėnios pamaldas:

   Kryžiaus kelias penktadieniais:
16.30 val. – lenkų k.
17.30 val. – lietuvių k.

   Graudūs verksmai sekmadieniais:
9.45 val. – lietuvių k.
12.45 val. – lenkų k.

*  Dėkojame visiems pakvietusiesiems kunigus kalėdoti. Kas dar norėtumėte tai padaryti, galite savo adresą ir Jums patogų vizitacijos laiką užrašyti zakristijoje.

*  Primename, kad sekmadieniais automobilius galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

*  Viešpats teatlygina visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją dar galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio (iki 2018 m. gegužės 1 d.). Galite užpildyti FR0512(3) formą zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.