Skelbimai 2018-02-11

Atgal

* Trečiadienį, vasario 14 d. – Pelenų diena, gavėnios pradžia.

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks:
7.30, 10.00, 11.30, 18.00 – lietuvių k.;
8.30, 13.00, 17.00 – lenkų k.

* Penktadienį, vasario 16 d. – Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-osios metinės.

11.00 val. kviečiame visus į iškilmingas padėkos šv. Mišias (lietuvių k.)!
Prieš šv. Mišias, 10.30 val., vyks trumpas šventinis koncertas.

* Švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018 m. vasario 16 d. 12.30 val. visoje mūsų Tėvynėje skambės bažnyčių varpai. Jie suskambs tuo pačiu laiku, kokiu prieš 100 metų buvo pasirašytas Nepriklausomybės aktas. 100 varpo dūžių ne tik primins tą mūsų šaliai ir Bažnyčiai svarbų įvykį, bet ir kvies mus dėkoti Dievui už Laisvės dovaną bei melsti reikalingų malonių.

* Gavėnios metu eisime Kryžiaus kelią:
16.30 val. – lenkų k.;
17.30 val. – lietuvių k.

* Graudūs verksmai vyks:
9.45 val. – lietuvių k.;
12.45 val. – lenkų k.

*  Dėkojame visiems pakvietusiesiems kunigus kalėdoti. Kas dar norėtumėte tai padaryti, galite savo adresą ir Jums patogų vizitacijos laiką užrašyti zakristijoje.

*  Primename, kad sekmadieniais automobilius galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

*  Viešpats teatlygina visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją dar galite paremti skirdami 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio (iki 2018 m. gegužės 1 d.). Galite užpildyti FR0512(3) formą zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų interneto puslapio ir užpildytą formą atnešti į zakristiją, galite viską atlikti tiesiogiai portale www.vmi.lt/manovmi.