Šiais metais daug anksčiau buvo pašventinti kalėdaičiai

Atgal

 Šiais metais daug anksčiau buvo pašventinti kalėdaičiai, jų jau galima įsigyti prie išėjimo iš bažnyčios arba zakristijoje. Visos šių metų aukos už kalėdaičius bus skirtos mūsų bažnyčios fasado atnaujinimui, kurio planuojame imtis, vos tik tam sukaupsime pakankamai lėšų. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame Jums už aukas, skirtas šiam dideliam ir mūsų šventyklai labai reikalingam darbui.