Prasidėjo Pirmosios Komunijos registracija 2020 m.

Atgal

Vaikų, kurie norėtų 2020 metais priimti Pirmąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į zakristiją nuo 2019 m. rugpjūčio 22 iki rugsėjo 30 d. 

Pasirengimo Pirmajai Komunijai užsiėmimai prasidės bažnyčioje šv. Mišiomis 2019 spalio 6 d.  sekmadienį 11.30 val.

Po šv. Mišių bus susitikimas su katechetais ir tėvais parapijos salėse.