Pasninko dėžė

Atgal

Prasidėjusi gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda.

Kaip ir praėjusiais metais gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ taip ir šiais metais yra gera galimybė giliai išgyventi šią patirtį ir dalintis su stokojančiais.

Kviečiame penktadienį pasninkauti, o sekmadienį bažnyčioje aukoti ilgo galiojimo maistą ar pinigus tiems, kurie gyvena nepritekliuje.

Pasninko dėžėje surinktas maistas ar aukos bus padalinti parapijos vargstantiems.