Kalėdų ir naujųjų metų pamaldų tvarka – 2019/2020

Atgal

Kristaus Gimimo Iškilmės

2019 m.

 Gruodžio 24 d.  – KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.00, 7.30 val.
 • Piemenėlių Šv. Mišios:
  • lietuvių k. – 18.00 val.
  • Lenkų k. – 21.00 val.

Gruodžio 25 d. – VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (Kalėdos)

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
 • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00

Gruodžio 26 d. – ŠV. STEPONAS, PIRMASIS KANKINYS

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
 • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00

Gruodžio 31 d. – Padėkos Šv. Mišios už prabėgusius metus

 • Šv. Mišios lenkų k.: 17.00
 • Šv. Mišios lietuvių k.: 18.00

 

2020 m. 

Sausio 1 d. – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA

 • Šv. Mišios lietuvių k.: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00
 • Šv. Mišios lenkų k.: 8.30, 13.00, 17.00