2020 Presbiterijos rekonstrukcija

Atgal

Šią savaitę pabaigėme metų pradžioje pradėtus presbiterijos rekonstrukcijos darbus. Dėkojame tiems, kurie ėmėsi šio nelengvo iššūkio: Vilniaus arkivyskupijos kurijai, Kultūros paveldo departamentui prie LR Kultūros ministerijos, p. Mečislovui Jagusinskiui ir jo įmonei „Exprometa“, p. Linai Černiauskienei, p. Sakalui Matuizai ir jo vadovaujamai UAB „Vilniaus restauratoriai“, p. Gžegožui Salvinskiui ir p. Zbigniewui Sławińskiui, p. Andžejui Orlovskiui ir jo vadovaujamai UAB „Žybartuva“, p. Vidui Vaitkui ir jo bendradarbiui Juozui Kalinauskui, p. Zbignevui Andruškevičiui ir jo vadovaujamai UAB „VTS Vilnius“.

            Dėkojame ir visiems šiuo nelengvu metu parėmusiems mūsų darbus finansiškai ir taip padėjusiems juos kuo greičiau atlikti. Už mūsų parapijos geradarius ir aukotojus meldžiamės kiekvieno šeštadienio vakarinėse šv. Mišiose.