Dovanok kraują – išgelbėk gyvybę!

Atgal

Birželio 26 d., švęsime mūsų parapijos titulinius šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus. Bendros atlaidų šv. Mišios lietuvių ir lenkų kalba vyks 12 val. Šv. Mišioms vadovaus vyskupas Darius Trijonis. Po šv. Mišių visus parapijiečius ir svečius kviečiame pabendrauti, pasivaišinti gardžia žirniene ir skaniais pyragais.

11.30 ir 13.00 val. šv. Mišių tą sekmadienį nebus.

Tą dieną kviečiame kilniai donorystės misijai! Nuo 9.00 iki 15.00 val. mūsų bažnyčios šventoriuje, bus galima paaukoti kraujo Santaros klinikų kraujo centrui. Punktas veiks mūsų parapijos salėje – Antakalnio g. 3.