DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

Atgal

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

 DIDYSIS KETVIRTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 7:00 iki 16:30 val.

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios

 • 18:00 lietuvių k.
 • 17:00 lenkų k.

 

 DIDYSIS PENKTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 7:00 iki 16:30 val.

Kristaus Kančios pamaldos

 • 18:00 lietuvių k.
 • 17:00 lenkų k.

 

– DIDYSIS ŠEŠTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 7:00 iki 16:30 val.

Velykų Vigilijos Šv. Mišios

 • 18:30 lietuvių k.
 • 17:00 lenkų k.

Valgių palaiminimas (lauke, bažnyčios šventoriuje) nuo 9.00 iki 16.30 kas 15 min.

Šventintą vandenį galėsite paimti bažnyčioje nuo Didžiojo Ketvirtadienio.

 

– VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 12:00 iki 16:30 val.

 • 9:00, 18:00 lietuvių k.
 • 10:00, 17:00 lenkų k.

Deja, dėl su pandemiją susijusių apribojimų, dalyvavimas pamaldose bus galimas tiktai lauke.

Visos Šv. Mišios ir pamaldos iš mūsų bažnyčios yra transliuojamos mūsų el. puslapyje – TRANSLIACIJA GYVAI

 DIDYSIS KETVIRTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 7:00 iki 16:30 val.

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios

 • 18:00 lietuvių k.
 • 17:00 lenkų k.

 DIDYSIS PENKTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 7:00 iki 16:30 val.

Kristaus Kančios pamaldos

 • 18:00 lietuvių k.
 • 17:00 lenkų k.

– DIDYSIS ŠEŠTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 7:00 iki 16:30 val.

Velykų Vigilijos Šv. Mišios

 • 18:30 lietuvių k.
 • 17:00 lenkų k.

Valgių palaiminimas (lauke, bažnyčios šventoriuje) nuo 9.00 iki 16.30 kas 15 min.

Šventintą vandenį galėsite paimti bažnyčioje nuo Didžiojo Ketvirtadienio.

 

– VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 12:00 iki 16:30 val.

 • 9:00, 18:00 lietuvių k.
 • 10:00, 17:00 lenkų k.

Deja, dėl su pandemiją susijusių apribojimų, dalyvavimas pamaldose bus galimas tiktai lauke. 

Kunigai budi kasdien 7.00-9.00 ir 15.00-16.30; Tuo metu galite priimti Išpažintį ir Šv. Komuniją.

Visos Šv. Mišios ir pamaldos iš mūsų bažnyčios yra transliuojamos mūsų el. puslapyje – TRANSLIACIJA GYVAI