Informacja dotycząca duszpasterstwa w parafii od 16 grudnia

Wstecz

Informacja dotycząca duszpasterstwa w parafii od 16 grudnia

KOŚCIÓŁ OTWARTY:

  • w dni powszednie: 7.00 – 16.30 godz.
  • w niedziele: 8.00 – 11.00 i 14.00 – 18.00 godz.

KSIĘŻA DYŻURUJĄ:

  • w dni powszednie: 7.00 – 9.00 i 15.00 – 16.30 godz.
  • w niedziele: 8.00 – 11.00 i 14.00 – 18.00 godz.

MSZE ŚW. BĘDĄ SPRAWOWANE BEZ UCZESTNICTWA WIERNYCH

z wyjątkiem Mszy św. pogrzebowej, na której mogą uczestniczyć tylko najbliższa rodzina

  • w dni powszednie: 17.00 w jęz. polskim, 18.00 w jęz. litewskim
  • w niedziele: 11.30 w jęz. litewskim, 13.00 w jęz. polskim

 

Wszystkie Msze św. będą transmitowane na żywo na naszej stronie parafialnej www.vilniauspetropovilo.lt

Zapisać intencję Mszy św. można w kancelarii, telefonicznie albo poprzez pocztę el.

Wszyscy, którzy będą chcieli przyjąć Komunię św. albo przystąpić do Spowiedzi św. – prosimy o zwrócenia się do księdza w zakrystii w czasie jego dyżuru.

W czasie, gdy kościół będzie otwarty – poza Mszą św. będzie wystawiony Przenajświętszy Sakrament. 

Wszystkie zapisane Msze św. w waszych intencjach, które były zapisane po 16 grudnia, będą odprawione w tym samym dniu według nowego rozkładu.

 

Telefonicznie można kontaktować się:

Od poniedziałku do soboty:

W niedzielę:

poczta el. ppbaznycia@gmail.com

 

Apel Episkopatu Litwy

15 grudnia 2020 r.

Drodzy w Chrystusie Panu,

W Boże Narodzenie świętujemy wspaniałe wydarzenie – Bóg stał się Człowiekiem, abyśmy mieli obfitość życiodajnej miłości, wypełnionej niebiańskim pokojem i radością.

Bóg powierzył się w ludzkie ręce jako słabe Dzieciątko. W noc Bożego Narodzenia rozbrzmiewa radosny hymn aniołów, głoszących chwałę Bożą. Jak powie później św. Ireneusz: Chwałą Bożą jest człowiek żyjący…

Wkrótce po Bożym Narodzeniu anioł obudzi Józefa i powie: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę, i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.”(Mt 2, 13). Józef musiał opuścić swoje codzienne życie i wyruszyć w długą podróż narażając się na różne niedogodności i niebezpieczeństwa. Wszystko po to, by uratować życie Dziecka…

Tegoroczne Boże Narodzenie zaprasza nas do głoszenia chwały Bożej w wyjątkowy sposób – do konkretnej troski o ludzkie życie. Niekoniecznie najbliższych, ale wciąż bardzo konkretne, obok nas. Pandemia, która nęka świat, obecnie mocno dotknęła nasz kraj. Słyszymy wołanie o pomoc ze strony lekarzy w sytuacji, która przesuwa nasz system opieki zdrowotnej niezwykle szybko do granic możliwości. Ten system nie jest martwym mechanizmem. Tworzą go ludzie: lekarze, pielęgniarki i wszyscy, którzy opiekują się chorymi. Wreszcie sami pacjenci i ich bliscy …

W dzisiejszych czasach nasza jedność, solidarność i wzajemny szacunek są szczególnie ważne. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, która nas spotkała i ograniczenia ogłoszone przez władze kraju, zdecydowaliśmy się od 16 grudnia do 3 stycznia zaprzestać publicznego kultu w kościołach. Tak jak to było wiosną, teraz również wzywamy wierzących, aby dołączyli do Mszy Świętych transmitowanych przez telewizję, radio lub Internet.

Kościoły pozostaną otwarte, aby wierni mogli modlić się prywatnie, spowiadać się i przyjmować Komunię Świętą po indywidualnym uzgodnieniu z kapłanem. Kapłani będą dyżurować w kościołach lub na plebanii i będą przyjmować wiernych. Msza Święta pogrzebowa lub inne sakramenty będą odbywać się wyłącznie w otoczeniu najbliższych członków rodziny.

Drodzy w Chrystusie Panu, rozumiemy, że to bardzo trudna decyzja. Nie może ona jednak pozbawiać nas radości i spokoju Bożego Narodzenia. Chociaż tegoroczne Boże Narodzenie będzie przeżywane w nieoczekiwany sposób, to jednak ta sytuacja jednoczy nas ze Świętą Rodziną, która doświadczyła ciężkich prób na drodze do Betlejem. Trudności jednak nie zamknęły drogi do radości narodzenia Zbawiciela świata.

Papież Franciszek, 8 grudnia br., w całym Kościele ogłosił Rok Świętego Józefa. W odpowiedzi na inicjatywę Ojca Świętego pamiętajmy o tym wiernym naszym Opiekunie i odnówmy ponownie jedność naszych serc o godzinie 20:00, modląc się: „Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy sie w naszej niedoli…”, przy dźwięku kościelnych dzwonów.

Niechaj chroni nas Błogosławiona Maryja Dziewica – Boża Rodzicielka, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych!

Biskupi Litwy