Orędzie biskupów Litwy przed zbliżającymi się wyborami

Wstecz

ORĘDZIE BISKUPÓW LITWY PRZED ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ WYBORAMI

Niedługo odbędą się wybory do Litewskiego Sejmu. Będzie to okazja do wyrażenia
swoich przekonań przez głosowanie, będzie to możliwość wyboru tych parlamentarzystów,
którzy, naszych zdaniem, będą najlepiej nas reprezentować. Od wyboru właściwych
ustawodawców zależy, jakie będzie życie naszego kraju przez najbliższe cztery lata: jaka
będzie troska o młodych i starszych, jak będzie pielęgnowana kultura i tradycja, czy ludzka
natura będzie brana pod uwagę przy kształtowaniu w przyszłości społeczeństwa, jakie
stosunki będą pielęgnowane z krajami ościennymi, jakie perspektywy otworzą się dla
biznesu.
Kościół naucza, że wybieranie tych, którzy nas reprezentują i tworzą prawa jest
zaszczytnym, chrześcijańskim obowiązkiem miłości bliźniego. Święty Jan Paweł II napisał:
„Kościół docenia demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach
politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych
rządów, a także — kiedy należy to uczynić — zastępowania ich w sposób pokojowy
innymi.” (encyklika Centesimus annus, 46).
Skorzystajmy z tego prawa do budowy państwa i nie pozwólmy, aby niepewność,
jaką wywołała sytuacja epidemiczna w kraju w ostatnich miesiącach, odstraszyła nas od
wypełnienia tego obowiązku. Wybierając się na wybory nie zapominajmy o środkach
ochrony, w ten sposób uchronimy siebie i innych przed chorobami wirusowymi.
W tworzeniu niezależnego państwa litewskiego przeszliśmy długą drogę. Za każdym
razem trzeba stawiać czoła nowym wyzwaniom i innym problemom. Jednak w obliczu
zmieniających się okoliczności zawsze pozostają stałe wartości: współczucie, miłosierdzie,
wrażliwość na najsłabszych, solidarność społeczna, tradycyjna rodzina, nienaruszalność
życia, poświęcenie w tworzeniu naszego, wspólnego domu oraz podążanie za dobrze
rozumianą wolnością. Wybierzmy tych kandydatów, którzy promują te wszystkie
chrześcijańskie i ogólnoludzkie wartości. Wybierając takich kandydatów głosujemy nie
tylko za społeczeństwem chrześcijańskim, ale także za spójnym i silnym państwem.
„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności” — zapewnia nas Paweł
Apostoł w liście do Galatów (Ga 5, 13a). Swoim uczestnictwem w wyborach nie tylko
potwierdzimy wywalczoną przed trzydziestu laty wolność, ale również przyczynimy się do
jej pielęgnowania oraz wzrostu dobrobytu Litwy w oparciu o chrześcijańskie wartości.
Biskupi Litwy