Oświadczenie Biskupów Litwy

Wstecz

Duchowe dobro wierzących jest najwyższą troską Kościoła. Podobnie Kościół
troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie wiernych. Z tego powodu Biskupi Litwy, mając na
względzie decyzję rządu litewskiego o ogłoszeniu kwarantanny w całym kraju zdecydowali,
że od 16 marca od godziny 0.00 nie będzie miało miejsca żadne publiczne nabożeństwo,
dopóki kwarantanna ogłoszona przez rząd będzie obowiązywać.
Biskupi raz jeszcze wzywają wierzących, aby nie chodzili do kościołów, ale
uczestniczyli w ofierze Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję, internet oraz radio.
Chrońmy siebie i innych a zwłaszcza osoby starsze! Uczestnicząc w transmisji ofiary Mszy
Świętej przez telewizję i inne środki masowego przekazu oraz modląc się w domu można
przyjąć komunię duchową oraz duchowo zjednoczyć się z innymi w modlitwie.

Kościoły pozostaną otwarte na prywatną modlitwę i na sprawowanie koniecznej
służby Bożej. Pogrzeby, chrzty i inne sakramenty będą odbywać się tylko w obecności
najbliższych członków rodziny. Jednocześnie zachęcamy Was, abyście jeszcze bardziej
poświęcili czas na prywatną modlitwę w domu: czytając Pismo Święte, rozważając Drogę
Krzyżową, poświęcając więcej czasu na modlitwę w rodzinie. Poprzez komunikację online
całe rodziny oraz poszczególne osoby mogą dołączyć do grup modlitewnych lub celebrować
rozważanie słowa Bożego. 

Wykorzystajmy ten czas, gdy nie możemy być fizycznie razem, na modlitwę za
chorych i cierpiących, co pomoże nam zjednoczyć się z Jezusem podczas Wielkiego Postu.
Pan ofiaruje nam, w tym czasie próby, wiele okazji, aby Go odkrywać na nowo. Niech wiara
każdego z nas będzie przenikniętą nadzieją! Niech wstawia się za nami Błogosławiona
Maryja Dziewica – Opiekunka Chorych i Wspomożenie Chrześcijan!

Biskupi Litwy