Arkivysk. G. Grušas apie Velykų laukimą: stabdykime virusą, bet ne maldą

Wstecz

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetu. Taip penktadienį spaudos konferencijoje pristatydamas, kaip karantino sąlygomis švęsime šv. Velykas, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kaip pabrėžė arkivyskupas, karantino metu taikomų viruso prevencijos priemonių tikslas – ne riboti galimybę drauge melstis, dalyvauti šv. Mišiose, išgyventi tikintiesiems tokią svarbią Didžiąją savaitę, o apsaugoti vieni kitus, ypač vyresnio amžiaus žmones.

Pagrindiniai pasikeitimai:

Verbų sekmadienio procesija, kuria dažnai prasideda Verbų sekmadienio liturgija, nevyks. Šv. Mišios aukojamos nedalyvaujant žmonėms. Tiesioginė transliacija iš mūsų bažnyčios vyks: 10:00 val. lietuvių k., 13:00 val. lenkų k.

Didįjį ketvirtadienį šv. Mišios bus aukojamos be žmonių, įprastos procesijos taip pat atsisakoma, bažnyčiose neįrengiamas Viešpaties kapas. Tiesioginė transliacija iš mūsų bažnyčios vyks: 18:00 val. lietuvių k., 17:00 val. lenkų k.

Didįjį penktadienį visuotinėje maldoje bus meldžiamasi už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus bei tuos, kurie yra sutrikę šios pandemijos akivaizdoje.  Kryžiaus kelias viešai einamas nebus. Tiesioginė transliacija iš mūsų bažnyčios vyks: 18:00 val. lietuvių k., 17:00 val. lenkų k.

Velyknaktis pandemijos sąlygomis švenčiamas tik katedrose ir parapinėse bažnyčiose. Žiburių liturgijoje nebus kuriama Velykų ugnis, bet iškart uždegama Velykų žvakė, nevyks procesija. Liturgija vyks žmonėms nedalyvaujant, taigi ir suaugusieji Velyknakčio metu nebus krikštijami. Tiesioginė transliacija iš mūsų bažnyčios vyks: 18:00 val. lietuvių k., 17:00 val. lenkų k.

Velykų rytas ir diena. Velykų rytą 8 val. skambės bažnyčių varpai. Nevyks Velykų procesija, o šv. Mišios bus aukojamos žmonėms nedalyvaujant. Tikintieji raginami dalyvauti velykinėse šv. Mišiose naudodamiesi komunikacijos priemonėmis – Mišios bus transliuojamos per radiją, televiziją ar internetą iš Vatikano, vyskupijų katedrų ar parapijų. Tiesioginė transliacija iš mūsų bažnyčios vyks: 9:00 val. lietuvių k., 10:00 val. lenkų k.

Išpažintys. Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos, tačiau tikintiesiems primenama apie tobulo gailesčio sužadinimą. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

 

Sutvirtinimas ir Pirmoji Komunija karantino metu neteikiami. Karantinui pasibaigus, bus nuspręsta dėl šių sakramentų teikimo tvarkos.

Lietuvos vyskupų konferencijos parengtą informaciją tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis galima rasti čia.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija