List do wiernych od Biskupów Litwy

Wstecz

List do wiernych od Biskupów Litwy

12 lutego 2021r.

Drodzy Bracia i Siostry!
Niedługo wkroczymy w czas Wielkiego Postu. W liturgii Środy Popielcowej w
czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła jest powiedziane o rozpoczynającym się
czasie łaski i zbliżającym się dniu odkupienia (por. 2 Kor 6,2). W obecnych
okolicznościach, kiedy doświadczamy kruchości, a sytuacja szybko się zmienia,
Kościół zaprasza nas do odnalezienia na nowo tego czasu jako czasu łaski, jako
możliwości wkroczenia w bliższą zażyłość z Bogiem, w zażyłość, którą żadne
zagrożenie nie może nam odebrać.
Ewangelia Środy Popielcowej pokazuje nam, jakie są najbardziej właściwe środki w
Wielkim Poście, służące odnowie. Są to: modlitwa, uczynki miłości i post.
Przez cały Wielki Post Kościół hojnie proponuje nam słowo Boże. Czytając je i
rozmyślając nad nim oraz modląc się wykorzystajmy ten czas dla wzrostu wiary.
Znów, na nowo, odnajdźmy Pismo Święte, które nie raz przychodzi ze słowem
pocieszenia, dodając nam odwagi. Rozmyślajmy nad męką Chrystusa, indywidualnie
idąc Drogą Krzyżową, albo, w domu, śpiewając Gorzkie Żale. Uczestniczmy w
rekolekcjach w sposób zdalny, oraz w innych inicjatywach, pogłębiających tajemnice
wiary, w studium Pisma Świętego i w grupach modlitewnych, które pomagają przyjąć
Boga i Jego wolę w naszym życiu. Każdego dnia łączmy się w rodzinach we wspólnej
modlitwie, która umacnia we wszystkich próbach.
Wielki Post jest czasem pokornej odnowy, nie tylko swojej osoby, ale i całej
wspólnoty na drodze wiary. To czas, mówiąc słowami Apostoła Pawła, troski o siebie
wzajemnie, by się zachęcać do miłości, do dobrych uczynków (por. Hbr 10,24).
Bądźmy wyczuleni oraz uważni na tych, którym, w tych czasach, jest szczególnie
ciężko, zwróćmy uwagę na siebie nawzajem i nie pozostawajmy obojętni na los
swojego brata czy siostry. Przykazanie miłości bliźniego wymaga zrozumienia, że
biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dlatego czujmy się zaproszeni, aby
nie zaprzestawać szukania sposobów, jak konkretnie, przez uczynki miłosierdzia,
poświęcić się dla wspólnoty: w inicjatywach w Caritasu, w szpitalach, troszcząc się o
cierpiących, opuszczonych i poszkodowanych w pandemii Covid 19. Zwróćmy uwagę,
że również poddawanie się testom przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności i
ochrony zdrowia innych ludzi.
Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy lekarzom, pielęgniarkom oraz innym służbom
medycznym, wolontariuszom, księżom, osobom konsekrowanym i wszystkim, którzy
podczas pandemii, przez swoją bliskość, okazali konkretne czyny miłosierdzia.

Kiedy żyjemy we wspólnocie czujemy się odpowiedzialni za siebie nawzajem.
Poznajemy, że życie drugiego jest związane ze zrozumieniem, że post w Wielkim
Poście wymaga nie tylko powstrzymywania się od obfitych posiłków, ale także od
negatywnych myśli na temat drugiego człowieka. Pościć to także szanować innych i
zmieniać swoje relacje z nimi, powstrzymywać się od niekoniecznych podróży czy
spotkań, a czując objawy przeziębienia, zostawać w domu, nosić maski, dezynfekować
ręce i zachowywać inne wymogi bezpieczeństwa.
Ciesząc się z poprawiającej się sytuacji epidemiologicznej i spostrzegając dużą
potrzebę podtrzymania ludzi na duchu, a, przez ten sposób, ich umocnienia, jesteśmy
przekonani, że nadszedł czas, od Środy Popielcowej, stopniowego odnowienia
sprawowania wspólnej Eucharystii, zachowując, jednak, wszystkie środki
bezpieczeństwa, w następującym porządku:
1. W samorządach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest mniej niż
200 przypadków zachorowań, uczestnicząc we Mszy Świętej, na każdego
wiernego musi przypadać nie mniej niż 20 metrów kwadratowych powierzchni
i 2 metry odstępu pomiędzy osobami albo rodzinami.
2. W samorządach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców osiąga się 200
— 500 przypadków, we Mszy Świętej może uczestniczyć do 15 wiernych. Na
każdego wiernego musi przypadać nie mniej niż 20 metrów kwadratowych
powierzchni i 2 metry odstępu pomiędzy osobami albo rodzinami. Jeżeli
kościół lub publiczna kaplica ma mniejszą powierzchnię pozwala się
uczestniczyć tylko tylu wiernym, aby na każdego przypadało 20 metrów
kwadratowych powierzchni i 2 m odstępu.
3. W samorządach, w których przez 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców jest więcej
niż 500 przypadków zachorowań, odprawianie Mszy Świętej z udziałem
wiernych nie będzie wznowione.
Sytuacja będzie regularnie oceniana, decyzje aktualizowane, a konkretne parafie i
wspólnoty, których będą dotyczyć zmiany, będą informowane.
Przygotowaliśmy te kroki w porozumieniu z lekarzami i pracownikami służby zdrowia
oraz uwzględniając decyzje Rządu Republiki Litewskiej oraz plan stopniowej zmiany
ograniczeń kwarantanny.
Błogosławieństwa Bożego na czas Wielkiego Postu w nadziei zmartwychwstania
Chrystusa i nowego życia!

Biskupi Litwy