Pamaldų tvarkaraštis
Sekmadieniais

Lietuvių kalba: 7.30, 10.00, 11.30, 18.00

Lenkų kalba: 8.30, 13.00, 17.00

Šiokiadieniais

Lietuvių kalba: 7.00, 18.00

šeštadieniais: 9.00

Lenkų kalba: 17.00

Bažnyčia atidaryta

6.30-18.30

Kunigas budi:  

šiokiadieniais: 8.00-9.00, 15.00-18.30

Naujienos ir aktualijos

Apie parapiją

Mieli Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos puslapio svečiai,

džiaugiamės, kad esate ir kviečiame susipažinti su mūsų parapijos bendruomenės gyvenimu bei veikla.
Linkime malonaus apsilankymo mūsų puslapyje ir kviečiame bendradarbiauti.