Vasario 5 d. – Šv. Agotos minėjimas

Atgal

Vasario 5 d. – Šv. Agotos minėjimas

  • Šv. Mišios lietuvių kalba – 7:30, 10:00, 11:30, 18:00 val.
  • Šv. Mišios lenkų kalba – 8:30, 13:00, 17:00 val.

Šv. Agotos duonos ir vandens pašventinimas po kiekvienų Šv. Mišių.

Jeigu negalite dalyvauti gyvai, kviečiame jungtis į maldą stebint tiesioginę Mišių transliaciją mūsų interneto svetainėje – >>Transliacija gyvai << –

Pašventintos Šv. Agotos duonos galima paimti visą dieną nuo 7:00 iki 18.30 val. bažnyčioje, arba nuo 16:30 iki 19:00 val. zakristijoje.

 

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.