Parapijos skelbimai 2022-04-10

Atgal

DIDŽIOJO TRIDIENIO IR ŠV. VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

– DIDYSIS KETVIRTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 8:00 val.

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios

  • 18:30 lietuvių k.
  • 17:00 lenkų k.

 

 DIDYSIS PENKTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 8:00 val.

Kristaus Kančios pamaldos

  • 18:30 lietuvių k.
  • 17:00 lenkų k.

 

– DIDYSIS ŠEŠTADIENIS –

Bažnyčia bus atidaryta nuo 8:00 val.

Velykų Vigilijos Šv. Mišios

  • 19:00 lietuvių k.
  • 17:00 lenkų k.

 

Valgių palaiminimas – nuo 9.00 iki 16.30 val.

Šventintą vandenį galėsite paimti bažnyčioje nuo Didžiojo Ketvirtadienio

 

– VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS –

  • 7:00, 18:00 lietuvių k.
  • 9:00, 17:00 lenkų k.

nuo 11:00 iki 16:00 bažnyčia bus uždaryta

Viešpats telaimina ir teatlygina visiems geradariams už aukas ir įvairiopą pagalbą mūsų parapijai.