Parapijos skelbimai 2021-03-14

Atgal

* Penktadienį, kovo 19 d. – šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyks:

7.30, 10.00, 18.00 val. – lietuvių k.;
8.30, 17.00 val. – lenkų k.

* * GAVĖNIOS PAMALDŲ tvarka:
   * KRYŽIAUS KELIAS vyks kiekvieną penktadienį 16.30 val. lenkų k. ir 17.30 val. lietuvių k.
   * GRAUDŪS VERKSMAI vyks kiekvieną sekmadienį 9.30 val. lietuvių k. ir 12.30 val. lenkų k.

* Atsižvelgdami į Lietuvos vyskupų prašymą, pamaldose dalyvauti gali ne daugiau 15 asmenų laikantis visų saugumo reikalavimų.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 19.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai. Primename, kad mūsų parapiją galite paremti skirdami 1, 2 procentus Jūsų sumokėto metinio pajamų mokesčio. Deklaracijos formą galite užpildyti zakristijoje arba atsisiųsti iš mūsų puslapio ->>vilniauspetropovilo.lt/parama/<<-