Parapijos skelbimai 2019-07-14

Atgal

* Ateinantį sekmadienį (liepos 21 d.), minėdami šv. Kristoforą, keliautojų globėją, po kiekvienų šv. Mišių laiminsime transporto priemones ir melsimės už vairuotojus ir keliauninkus. Automobilius prašome statyti Paco g. 4 vidiniame kieme arba išilgai Paco gatvės.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7 iki 15 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.