Parapijos skelbimai 2019-05-26

Atgal

* Nuo birželio 1 d. kviečiame į BIRŽELINES PAMALDAS!
     Šiokiadieniais:
          * 16.40 val. – lenkų k.
          * 17.40 val. – lietuvių k.
      Sekmadieniais:
          * 9.40 val. – lietuvių k.
          * 12.40 val. – lenkų k.

* Kitą sekmadienį švęsime Tėvo dieną, visose šv. Mišiose melsimės už tėvus (gyvus ir mirusius), o taip pat už visus vaikus (Vaiko dienos proga).

* Kitas sekmadienis – pirmas mėnesio sekmadienis. Po 10 ir 13 val. šv. Mišių vyks Eucharistinė procesija.

* Artėja Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus (Povilo) iškilmė, mūsų parapijos tituliniai Atlaidai. Kaip ir pernai, birželio 29 d., šeštadienį, šv. Mišios vyks:
7.30, 10.00, 11.30, 18.00 val. – lietuvių kalba;
8.30, 13.00, 17.00 – lenkų kalba.

* Birželio 30 d., sekmadienį, įprastų 11.30 ir 13.00 val. šv. Mišių nebus, o bus bendros  12.00 val. šv. Mišios, kurias aukos J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Linas Grušas. Po šv. Mišių visus parapijiečius ir svečius kviečiame pabendrauti, pasivaišinti gardžia žirniene ir skaniais pyragais.

* J. E. vyskupas Jonas Ivanauskas birželio 22 d. kviečia tikinčiuosius burtis į padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju šv. Mišias Videniškėse. Iš mūsų parapijos į Videniškes vyks kun. Arnoldas, jis kviečia parapijiečius vykti kartu. Kas norėtų važiuoti, prašome registruotis zakristijoje.

* Rengiama piligriminė kelionė į Šventąją Žemę. Numatomas laikas – 2019 m. lapkričio 16-23 d., kaina – 980 Eur. Norinčius kartu keliauti kviečiame registruotis zakristijoje.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.