Parapijos skelbimai 2019-04-28

Atgal

* Nuo trečiadienio (gegužės 1 d.) kviečiame į GEGUŽINES PAMALDAS prie stebuklingo Maloningosios Dievo Motinos paveikslo. 
     Šiokiadieniais:
          * 16.40 val. – lenkų k.
          * 17.40 val. – lietuvių k.
     Sekmadieniais:
          * 9.40 val. – lietuvių k.
          * 12.40 val. – lenkų k.

 

* Ateinantį sekmadienį (gegužės 5 d.) švęsime MOTINOS DIENĄ. Visose šv. Mišiose melsimės už gyvas ir mirusias Mamas.

* Ateinantį sekmadienį (gegužės 5 d.) 13 val. šv. Mišiose giedos mūsų svečiai – dainų ir šokių kolektyvas „Sląsk” (lt. – „Silezija”). Po šv. Mišių kviečiame klausytis trumpo jų koncerto.

* Rengiama piligriminė kelionė į Šventąją Žemę. Numatomas laikas – 2019 m. lapkričio 16-23 d., kaina – 980 Eur. Norinčius kartu keliauti kviečiame registruotis zakristijoje.

* Primename, kad sekmadieniais automobilius visada galite parkuoti Paco g. 4 esančioje parkavimo aikštelėje. Vartai (už laidojimo biuro) atviri nuo 7.00 iki 15.00 val.

* Viešpats teatlygina Jums visiems už aukas ir visokeriopą pagalbą mūsų parapijai.