Maldos ir šlovinimo vakaras jaunimui

Atgal

Pirmo gegužės sekmadienio vakarą kviečiame sutvirtinamuosius ir visus parapijos jaunus žmones susitikti po mūsų bažnyčios skliautais. Patirti tikrą ir nuoširdžią bendrystę su kitas jaunais žmonėmis ir su Juo.

„Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17,5) – apaštalai prašė Viešpaties.  Šis vakaras tam, kad ir mes galėtume šioje pasikeitusioje tikrovėje būti dar labiau Jo sustiprinti.

  • Data: gegužės 2 d.
  • Laikas: 18.00 val.
  • Vieta: Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Susitikime saugiai: