Amžinybėn iškeliavo kunigas jubiliatas Antanas Dilys

Atgal

2019 m. sausio 11 d., amžinybėn iškeliavo kunigas jubiliatas Antanas Dilys

Sekmadienį, sausio 13 d.

14.00 velionis bus pašarvotas 2 šarvojimo salėje prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios.

19.00 kun. Antano kūnas bus perneštas į bažnyčią.

19.30 gedulinės šv. Mišios.

Atsisveikinti su kun. Antanu bus galima iki 21.30.

 

Pirmadienį, sausio 14 d.

Nuo 7.00 val. vyks atsisveikinimas bažnyčioje

12.00 val. laidotuvių šv. Mišios, laidotuvės po Mišių vyks bernardinų kapinėse.

 

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.