Santuoka

Atgal

Norintiems tuoktis Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Jeigu apsisprendėte tuoktis mūsų bažnyčioje iš pradžių turite susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios zakristijoje arba el. paštu   ppbaznycia@gmail.com ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki numatytos Jūsų  Santuokos datos.

Kokių dokumentų Jums reikės?

 • Krikšto liudijimo (išrašas iš bažnyčios, kurioje buvote krikštytas (-a). Liudijimas galioja 6 mėn.
 • Laisvos būklės liudijimo, patvirtinančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs(-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos liudijimo, išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas(-a). Liudijimas galioja 6 mėn. Šis liudijimas dažniausiai išduodamas kaip vienas dokumentas su krikšto liudijimu.
 • Leidimo tuoktis už parapijos ribų, jei nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduodama parapijoje, kurios teritorijoje gyvenate). Leidimas galioja 6 mėn.
 • Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus (daugiau informacijos www.vasc.lt ).

*** *** ***

 • Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba apskritai yra nekrikštytas, reikalingas katalikų pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties. *
 • Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai sužadėtiniai užregistravę civilinę santuoką Civilines metrikacijos skyriuje. Prieš bažnytinę santuoką reikės pateikti santuokos liudijimo kopiją. *
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių anksčiau buvo sudaręs civilinę santuoką, reikės pateikti santuokos liudijimo kopiją. *

                        * Jeigu Jūsų Santuokos Sakramentui bus reikalingas vyskupo leidimas, jo negavę negalime garantuoti, kad Jūsų Santuokos Sakramentas bus palaimintas bažnyčioje.

 

Lietuvos valstybė pripažįsta Santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (LR Konstitucijos 38 str.) (Nėra būtinumo papildomai Jums registruoti Santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje)

Sužadėtiniai, surinkę visus reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 1 mėn. iki Santuokos, privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą.

Tai galima padaryti bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu:

Nuo pirmadienio iki šeštadienio 8.00-9.00 val. ir 15.00-18.30 val.

Pildant priešsantuokinės apklausos anketą reikės:

 • turėti visus aukščiau išvardytus dokumentus;
 • turėti asmens dokumentus;
 • žinoti, kur ir kada buvo priimtas Sutvirtinimo sakramentas;
 • žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes ir jų adresus;
 • pildant priešsantuokinės apklausos anketą būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas;

Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, prieš­santuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikų parapijoje bei susisiekti (el. paštu ppbaznycia@gmail.com ) su mūsų bažnyčia dėl papildomų dokumentų, kuriuos reikės pristatyti per Vilniaus Arkivyskupijos Kuriją.

 

Pasirengimo bažnytinei santuokai kursuose galima dalyvauti:

 • Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre (daugiau informacijos internetinėje svetainėje: www.vasc.lt)
 • Mūsų bažnyčioje Sužadėtiniai rengiami pagal Lietuvos Šeimos centro parengtą 8 susitikimų darbo mažose grupėse programą. Susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę trečiadieniais 18.45 val. ->>> Artimiausias susitikimas prasidės 2020 m. sausio 8 d. 18.45 val. <<<-  Registracija el. paštu: ppbaznycia@gmail.com    arba telefonu: 852 34 02 29 (pirmenybę teikiame poroms, kurios Santuokos Sakramentą priims mūsų bažnyčioje).
 • Savo parapijoje (pagal gyvenamąją vietą, jei ten rengiami sužadėtinių kursai)

 

Primename apie pareigą sužadėtiniams prieš Santuokos Sakramentą atlikti išpažintį.

Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma kasdien prieš ir per Šv. Mišias.

-=Pamaldų tvarkaraštis=-

 

Jeigu norite, kad per Jūsų Santuoką pagrotu (su savo instrumentu) ar pagiedotu Jūsų pačių pakviestas muzikantas, iš anksto (ne vėliau savaitė iki Santuokos) turite suderinti giesmes arba muziką su mūsų parapijos vargonininku arba klebonu. Primename, kad muzika arba giesmės privalo būti krikščioniškos ir sakralinės.