Santuoka

Atgal

Informacija norintiems tuoktis Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

Jeigu apsisprendėte tuoktis mūsų bažnyčioje, tai iš pradžių turime susitarti dėl Santuokos datos ir laiko rezervavimo bažnyčios zakristijoje arba el. paštu   ppbaznycia@gmail.com ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki numatytos Jūsų Santuokos dienos.

Kokių dokumentų Jums reikės?

 • Krikšto liudijimo (išrašas iš bažnyčios, kurioje buvote krikštytas (-a). Liudijimas galioja 6 mėn.
 • Laisvos būklės liudijimo, patvirtinančio, jog anksčiau nebuvote sudaręs(-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos liudijimo, išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas(-a). Liudijimas galioja 6 mėn. Šis liudijimas dažniausiai išduodamas kaip vienas dokumentas su krikšto liudijimu.
 • Leidimo tuoktis už parapijos ribų, jei nesate mūsų parapijietis (-ė) (išduodama parapijoje, kurios teritorijoje gyvenate). Leidimas galioja 6 mėn.
 • Pažymos apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus (daugiau informacijos www.vasc.lt).

*** *** ***

 • Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis yra pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba yra nekrikštytas, reikalingas katalikų pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties. *
 • Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai sužadėtiniai yra užregistravę civilinę santuoką Civilines metrikacijos skyriuje. Ne vėliau negu savaitė prieš bažnytinę santuoką reikės atnešti arba atsiusti civilinės santuokos liudijimo kopiją. *
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių anksčiau buvo sudaręs civilinę santuoką, reikės pateikti santuokos/ištuokos liudijimo kopiją. *

                        * Jeigu Jūsų Santuokos Sakramentui bus reikalingas vyskupo leidimas, jo negavę negalime garantuoti, kad Jūsų Santuokos Sakramentas bus palaimintas mūsų bažnyčioje.

 

Lietuvos valstybė pripažįsta Santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (LR Konstitucijos 38 str.) (Nėra būtinumo papildomai Jums registruoti Santuoką Civilinės metrikacijos skyriuje)

Sužadėtiniai, surinkę visus reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip 3 mėn. iki Santuokos, privalo užpildyti priešsantuokinės apklausos anketą.

Anketos užpildome kartu su Jumis bažnyčios zakristijoje nuo pirmadienio iki šeštadienio 15.00 – 18.00 val.

Pildant priešsantuokinės apklausos anketą reikės:

 • turėti visus aukščiau išvardytus dokumentus;
 • turėti asmens dokumentus;
 • žinoti, kur ir kada buvo priimtas Sutvirtinimo sakramentas;
 • žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes ir jų adresus;
 • pildant priešsantuokinės apklausos anketą būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas;

Sužadėtiniai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, prieš­santuokinės apklausos anketą turi pildyti savo gyvenamosios vietos katalikų parapijoje bei susisiekti (el. paštu ppbaznycia@gmail.com ) su mūsų bažnyčia dėl papildomų dokumentų, kuriuos reikės pristatyti per Vilniaus Arkivyskupijos Kuriją.

 

Pasirengimo bažnytinei santuokai kursuose galima dalyvauti:

 • Vilniaus Arkivyskupijos Šeimos centre (daugiau informacijos internetinėje svetainėje: www.vasc.lt)
 • Mūsų bažnyčioje Sužadėtiniai rengiami pagal Lietuvos Šeimos centro parengtą 8 susitikimų darbo mažose grupėse programą. Susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę trečiadieniais 18.45 val. ->>> Artimiausias susitikimas prasidės 2020 m. kovo 18 d. 18.45 val. (pabaiga 2020 m. gegužės 6 d.) <<<-  Registracija el. paštu: ppbaznycia@gmail.com    arba telefonu: 852 34 02 29 (pirmenybę teikiame poroms, kurios Santuokos Sakramentą priims mūsų bažnyčioje).
 • Savo parapijoje (pagal gyvenamąją vietą, jei ten rengiami sužadėtinių kursai)

 

Primename apie pareigą sužadėtiniams prieš Santuokos Sakramentą atlikti išpažintį.

Mūsų parapijoje išpažinčių klausoma kasdien prieš ir per Šv. Mišias.

-=Pamaldų tvarkaraštis=-

 

 • Jeigu norite, kad per Jūsų Santuoką pagrotu (su savo instrumentu) ar pagiedotu Jūsų pačių pakviestas muzikantas, iš anksto (bet ne vėliau negu savaitė iki  Jūsų Santuokos) turite suderinti giesmes/muziką su mūsų parapijos vargonininku arba klebonu. Primename, kad muzika/giesmės privalo būti krikščioniškos ir sakralinės.
 • Barstyti žiedlapius prie bažnyčios galima tik už bažnyčios teritorijos vartų – prie pagrindinių durų ir teritorijoje barstyti griežtai draudžiame! Labai prašome įspėti savo svečius.