Kun. Petro Tarvydo pirmosios mirties metinės

Atgal

Liepos 6 d. – a. a. mūsų parapijos vikaro, kunigo Petro Tarvydo mirties pirmosios metinės. 10.00 val. mūsų parapijos bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios abejomis – lietuvių ir lenkų kalbomis. Mišioms vadovaus vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Po šv. Mišių vyksime į Kalvarijų kapines pašventinti paminklo. Norinčiuosius kviečiame vykti kartu – užsakėme autobusą, kuris nuveš iki kapinių, o vėliau parveš atgal iki bažnyčios.