Koplyčia Antakalnio atsparios tuberkuliozės stacionare

Atgal

Adresas:
P.Širvio g. 5, 10214 Vilnius

Šv. Mišios aukojamos:
Kiekvieną mėnesio antrą penktadienį 15.00 val. (LT)

Budinčio kunigo tel.nr. +370 655 611 05