Koplyčia Šv. Roko ligoninėje

Atgal

Adresas:
Klinikų g. 2, 10207 Vilnius

Šv. Mišios aukojamos:
Kiekvieno mėnesio trečią ketvirtadienį 15.00 val. (LT)

Budinčio kunigo tel.nr +370 655 611 05